Wednesday, September 7, 2011

Kehebatan Islam di India

Definisi India

India yang dimaksudkan di sini meluputi negara India sekarang, Pakistan, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka dan Kashmir.

Islam sampai ke India

Islam telah sampai ke India dengan cara berdakwah, melalui pedagang Muslim dari Yaman, serta pembukaan kota-kota oleh pejuang Islam. Percubaan untuk membuka India telah dimulakan sejak zaman Umar Al-Khattab lagi. Tetapi semuanya tidak berjaya. Pada zaman Khilafah Umayyah, Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi telah mengetuai kempen pembukaan negeri-negeri di Asia Timur. Dalam salah kempen tersebut, di bawah pimpinan Panglima Muhammad bin Al-Qasim, muslimin telah berjaya membuka negeri Sindh ( Pakistan sekarang ), dan ketika itu beliau baru berumur 17 tahun!

Pada zaman Khilafah Abbasiah, Hisyam bin Amru At-Taghlabiy telah berjaya membuka Kashmir. Dan pada kurun ke-12, Khilafah Abbasiah menjadi lemah lalu banyak negeri-negeri di India memerdekakan diri.